MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

            "NAPRZÓD JANÓW"
                                Młodzik
                            regulamin PZHL .

Rozgrywki w kategorii Młodzik prowadzone są przez Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie:

·
Śląski ZHL:
1. UKS ZAGŁĘBIE Sosnowiec
2. MUKS NAPRZÓD Janów
3. TMH POLONIA Bytom I
4. TMH POLONIA Bytom II,RTH ZRYW Ruda Śląska
5. MOSM Tychy
6. MUKS ORLIK Opole

 
Roczniki:
Chłopcy:
2001 (16 lat)
2002 (15 lat)
Drużyna musi posiadać w czasie meczu min. 10 zawodników z roczników: 2001, 2002.
Drużyna musi posiadać w czasie meczu min. 2 bramkarzy, chłopców z roczników: 2001, 2002, 2003.
W przypadku zgłoszenia bramkarki (roczniki: 1999, 2000, 2001, 2002) w składzie zgłoszonych zawodników musi być dwóch bramkarzy – chłopców z roczników: 2001, 2002, 2003.
Chłopcy: 2003 (14 lat)
Z tego rocznika, można dobrać maksymalnie 5
zawodników o wysokim poziomie sportowym (po uzyskaniu zgody lekarza sportowego i rodziców).
Dziewczęta:
1999 (18 lat)
2000 (17 lat)
2001 (16 lat)
2002 (15 lat)
Zawodniczki nie wliczają się do obowiązkowego limitu: 10 zawodników + 2 bramkarzy z podstawowych roczników: 2001, 2002, 2003).

Rozgrywki eliminacyjne (grupowe) w okręgach: ŚZHL, MOZHL i K-POZHL, muszą zakończyć się do dnia 19 marca 2017 roku.
Okręgi: ŚZHL, MOZHL i K-POZHL są zobowiązane do przedstawiania wyników spotkań ligowych i tabeli rozgrywek ligowych na oficjalnej stronie OZHL oraz cotygodniowe przesyłanie wyników i tabel do WGiD.
Po rozegraniu minimum: 24 spotkań eliminacyjnych (grupowych), zespoły z miejsc: 1, 2, 3, w okręgu: ŚZHL oraz zespoły z miejsc: 1, 2, w MOZHL i K-POZHL,
klasyfikowane są odpowiednio na miejscach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wg średniej ilość zdobytych punktów w rozegranych meczach.
Zespoły z miejsc: 1, 2, 3, w: ŚZHL, oraz zespoły z miejsc: 1, 2, w MOZHL i K-POZHL, kwalifikują się bezpośrednio do Turnieju Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików, który zostanie rozegrany w terminie: 4 –9 kwietnia 2017.
Zespoły z miejsc: 4, i 5, w ŚZHL oraz zespoły z miejsca 3, w MOZHL i miejsca 3, w K-POZHL, kwalifikują się do Turnieju Barażowego do Międzywojewódzkich
Mistrzostw Polski Młodzików, który zostanie rozegrany w terminie: 24 – 26 marca 2017.
Turniej barażowy do Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików (24 – 26 marca 2017) Kwalifikują się zespoły z miejsc: 4, i 5, w ŚZHL oraz zespoły z miejsca 3, w MOZHL i miejsca 3, K-POZHL, sklasyfikowane (miejsca: 8, 9, 10, 11,) wg średniej ilość punktów zdobytych w rozegranych meczach eliminacyjnych.
Turniej barażowy rozgrywany systemem ,,każdy z każdym’’.-
Zespół zajmujący miejsca: 1, kwalifikują się do Turnieju Finałowego Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików.-
Układ meczów turnieju barażowego:
24 marca 2017: 8 – 11; 9 – 10
25 marca 2017: 11 – 10; 8 – 9
26 marca 2017: 9 – 11; 10 – 8
Turniej finałowy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (4 – 9 kwietnia 2017)

Sprawy regulaminowe:
Zespoły rozgrywają mecze w składzie min. – 10 zawodników + 2 bramkarzy.
Trzy walkowery oznaczają wykluczenie z rozgrywek.
Zespół, który nie rozegra zalecanej przez PZHL liczby spotkań w rozgrywkach okręgowych (24 spotkania – Śląski ZHL; 24 spotkania – Małopolsko – Podkarpacki OZHL; 24 spotkania – Kujawsko – Pomorski OZHL), nie kwalifikuje się do Turnieju Finałowego Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.
Zawodnik niższej kategorii wiekowej (dotyczy roczników: 2004-13 lat), określonej w przepisach niniejszego regulaminu, może – na wniosek klubu i za zgodą PZHL brać udział w rozgrywkach wyższej (starszej) kategorii wiekowej. Rozegranie meczu w wyższej (starszej) kategorii wiekowej powoduje, że zawodnik do końca sezonu rozgrywkowego traci uprawnienia do gry w niższej kategorii.
W trakcie sezonu zasadniczego, zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia (poniedziałek niedziela) maksymalnie trzy spotkania (niezależnie od kategorii wiekowej); po rozegraniu trzech meczów: piątek, sobota, niedziela zawodnik nie może uczestniczyć w meczu poniedziałkowym.-
Mecz w sezonie zasadniczym trwa 3 x 20 minut, do rozstrzygnięcia – dogrywka (5 minut w składach: 3 – 3), rzuty karne (po trzy rzuty karne).
Mecze turnieju barażowego oraz mecze fazy grupowej Turnieju Finałowego Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików trwają 3 x 20 minut,
do rozstrzygnięcia – dogrywka (5 minut w składach: 4 – 4), rzuty karne (po trzyrzuty karne).
Mecze półfinałowe, finał oraz mecz o brązowy medal Turnieju Finałowego Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików) trwają 3 x 20 minut, do
rozstrzygnięcia – dogrywka (10 minut w składach: 5 – 5, po wyczyszczeniu lodu), rzuty karne (po pięć rzutów karnych).-
Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry – 3 pkt. Mecz wygrany w dogrywce lub rzutach karnych – 2 pkt. Mecz przegrany w dogrywce lub rzutach karnych – 1 pkt. Drugi bramkarz lub bramkarka musi uczestniczyć w meczu minimum 20 minut (musi grać 20 minut ciągłego czasu gry) – przepis dotyczy wyłącznie Sezonu Zasadniczego. W sezonie zasadniczym, za wyjątkiem ostatniej rundy rozgrywek, dopuszcza się możliwość uczestniczenia w dwóch meczach ligowych, jednego
bramkarza/bramkarki.
W meczu kategorii Młodzika (Sezon Zasadniczy – rozgrywki w okręgach, Turniej Barażowy do Turnieju Finałowego Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików, Turniej Finałowy Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików 2017) może uczestniczyć maksymalnie trzech zawodników zagranicznych posiadających numer PESEL, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności – tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388, zgodnie z decyzją MSiT nr 7 z dnia 20.01.2016 dot. ,, Regulaminu Ogólnego Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej’’ pkt. 3.1.
Zespoły  zobowiązane są do przeprowadzenia testów specjalistycznych:
jazda przodem, jazda tyłem, slalom z krążkiem ( Test techniki indywidualnej IIHF – według wzoru przesłanego do klubów z PZHL).
Termin przeprowadzenia testów specjalistycznych ( I termin – do 30 września 2017, II termin – do 31 maja 2017).
O terminie przeprowadzenia sprawdzianów specjalistycznych należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 21 dni przed planowanym testem.
Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dwukrotnie w ciągu sezonu: (I termin – do 30 września 2017, II termin – do 31 maja 2017).O terminie przeprowadzenia sprawdzianu należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 21 dni przed planowanym testem.
Wydział Szkolenia PZHL jest uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych testów.
W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF i testów specjalistycznych IIHF, Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały
przeprowadzone. Brak przeprowadzenia MTSF i testów specjalistycznych IIHF w terminach wskazanych powyżej skutkuje zawieszeniem wszystkich licencji przyznanych trenerom drużyny zespołu. 
Darmowe strony www dla każdego